+44 (0)7906 505 919 / +48 510 354 000

Polish to English Interpreter

Tłumaczenia z języka angielskiego na polski

Tłumaczenia Pisemne

Moja oferta obejmuje tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) i zwykłe. Zapewniam profesjonalną jakość przekładu.

Przykłady tłumaczonych przeze mnie dokumentów:

 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • zaświadczenia o niekaralności
 • dyplomy i świadectwa szkolne
 • dyplomy ukończenia studiów
 • wyroki rozwodowe
 • dokumenty sądowe (postanowienia, orzeczenia, wyroki)
 • akty notarialne
 • dowody rejestracyjne pojazdów
 • dokumenty samochodowe
 • zaświadczenia o zniżkach ubezpieczeniowych
 • zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu poza granicami RP.

Przestrzegam zasad etyki zawodowej, zawartych w Kodeksie Tłumacza Przysięgłego oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO).

Dbam o środowisko, szanuję drzewa i ograniczam zużycie papieru w swojej pracy. Posiadam podpis kwalifikowany (elektroniczny), który spełnia wymogi ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, dzięki czemu mogę przesyłać tłumaczenia w wersji elektronicznej.

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać darmową wycenę.