+44 (0)7906 505 919 / +48 510 354 000

Cennik: Kamila Simms

Cennik

Poniżej znajduje się cennik tłumaczeń ustnych i pisemnych. Aby uzyskać darmowa wycenę usługi, wypełnij formularz.

Tłumaczenia Pisemne

Tekst ogólny 10 pensów za słowo
(100 funtów za 1000 słów)
Tekst prawniczy, techniczny lub pismo ręczne* 12 pensów za słowo
(120 funtów za 1000 słów)
Opłata minimalna
(do 400 słów)
40 funtów

Płatność przelewem bankowym po zaakceptowaniu wyceny.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Nie doliczam VAT.

* Wykonane przeze mnie tłumaczenia oficjalne zawierają klauzulę o wierzytelności tłumaczenia.

PRZYKŁADOWE CENY TŁUMACZEŃ POŚWIADCZONYCH (PRZYSIĘGŁYCH – z okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego):

Tłumaczenie aktu urodzenia
(z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów (odpis skrócony)
45 funtów (odpis zupełny)
Tłumaczenie aktu małżeństwa
(z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów (odpis skrócony)
45 (odpis zupełny)
40 (konkordatowy)
Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności
(z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów
Tłumaczenie wyroku rozwodowego
(z jęz. polskiego na angielski)
od 45 funtów
Tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów
(część ze zdjęciem, z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów
Tłumaczenie świadectwa maturalnego
(z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów
Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami RP
(z jęz. polskiego na angielski)
40 funtów

Tłumaczenia ustne

Stawka za pierwszą godzinę tłumaczenia 50 funtów
Opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia 40 funtów
Blok 4-godzinny (zalecany w przypadku rozpraw sądowych) 150 funtów
Stawka za cały dzień (9.00-17.00, z przerwą obiadową) 300 funtów
Dojazd 50 pensów za milę plus parking
(lub koszt biletu transportem miejskim)
Czas podróży: 10 funtów za godzinę
(darmowy w obrębie 3 mil od BN7)
Odwołanie zlecenia Za zlecenia odwołane w dniu zlecenia pobieram opłatę w wysokości 50 funtów (równowartość pierwszej godziny tłumaczenia).

Stawki Legal Aid: minimum 2 godziny plus dojazd.

Tłumaczenia wykonywane w weekendy, dni wolne od pracy lub wieczorami (po godz. 17.00) podlegają dopłacie 100%.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Do podanej kwoty nie doliczam podatku od towarów i usług. Nie jestem płatnikiem VAT. Za zrealizowane zlecenie wystawiam rachunek.

W przypadku większych zleceń lub nawiązania stałej współpracy ceny podlegają negocjacji.

Lekcje języka angielskiego, konwersacje

Lekcje grupowe*, 60 minut
*taki sam lub zbliżony poziom językowy
Wyceniane indywidualnie
Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego Wyceniane indywidualnie