+44 (0)7906 505 919 / +48 510 354 000

O Kamili Simms

Kamila Simms, tłumaczka przysięgła języka angielskiego w Krakowie

O mnie

Język angielski to moje życie. Zawsze lubiłam się uczyć i przekazywać swoją wiedzę innym, dlatego swoją karierę rozpoczęłam jako nauczyciel języka angielskiego. Mieszkałam w Bełchatowie, Krakowie i Londynie (obecnie). W ramach doskonalenia zawodowego w 2003 roku wyjechałam do Londynu, gdzie mieszkałam i pracowałam przez 16 lat. Następnie przeprowadziłam się do Krakowa na trzy lata, gdzie pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego i tłumacz przysięgły. Od 2012 roku jestem dumną obywatelką Wielkiej Brytanii, a od 2022 roku mieszkam ponownie w Anglii.

W Londynie ukończyłam studia magisterskie o kierunku przekład ustny i pisemny, a także wiele kursów o tematyce tłumaczeniowej i nauczycielskiej. Pracowałam jako tłumacz ustny i pisemny, tłumacząc w sądach, na komisariatach policji, lotniskach, w opiece społecznej oraz podczas egzaminów na prawo jazdy kat. C i D; przetłumaczyłam wiele dokumentów oraz kilka pamiętników z czasów II wojny światowej. Bardzo cennym etapem w życiu zawodowym była dla mnie praca w roli sekretarza sądu koronnego / protokolanta w jednym z najważniejszych sądów koronnych w Londynie, gdzie w ciągu pięciu lat zdobyłam bardzo wartościowe doświadczenie z dziedziny prawa karnego. Pomogło mi ono dobrze zrozumieć brytyjski system sądownictwa karnego.

Do Krakowa przeniosłam się wraz z moją polsko-brytyjską rodziną w 2019 roku. Tego samego roku, po wielu miesiącach intensywnych przygotowań, zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego za pierwszym razem i w 2020 roku zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych języka angielskiego (link: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Surname=Simms). Mieszkając w Polsce przez trzy lata zdobyłam bardzo cenne doświadczenie zaczerpnięte z polskich sądów, władz lokalnych, współpracy z polskimi firmami oraz zwykłymi obywatelami, co otworzyło mi oczy na to, jak wiele zmieniło się w Polsce od 2003 roku i jak wiele zapomniałam przebywając w Wielkiej Brytanii przez 16 lat. Nadrobiłam te braki i teraz z radością ponownie dzielę się moją ekspertyzą w Anglii.

Pracując jako nauczyciel języka angielskiego w krakowskiej szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi oraz prywatnym liceum, miałam okazję, aby dokładnie wsłuchać się i zrozumieć potrzeby młodego pokolenia i ich rodziców. Poznałam również nowe metody nauczania oraz narzędzia metodyczne, które skutecznie przyspieszają naukę języków. Pracę w szkole opuściłam z wspaniałymi referencjami i cudownymi wspomnieniami.

W wolnych chwilach zgłębiam tajniki dwujęzyczności, aby jak najlepiej wykorzystać jej zasady w praktyce. W mojej rodzinie mówimy po polsku i po angielsku, a także pielęgnujemy tradycje polskie i brytyjskie. Sporo czasu poświęcam również na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie zawodowe, a także dzielenie się swoją wiedzą z innymi.

WYKSZTAŁCENIE:

  • 2019 - dyplom ukończenia Internetowego treningu przed egzaminem na tłumacza przysięgłego - j. angielski (Szkoła dla tłumaczy TexteM)
  • 2019 – dyplom TEFL (ang. Teaching English as a Foreign Language - nauczanie języka angielskiego jako języka obcego)
  • 2009 – dyplom z zakresu tłumaczeń dla policji w Wielkiej Brytanii (Met Police Test)
  • 2008 – studia magisterskie o kierunku przekład ustny i pisemny (MA Translation & Interpreting, University of Westminster, Londyn)
  • 2008 – Qualified Teacher Status (General Teaching Council for England) ~ tytuł wykwalifikowanego nauczyciela nadany przez General Teaching Council for England
  • 2006 – studia licencjackie o kierunku filologia angielska (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Od 2010 roku figuruję na liście tłumaczy brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office), a od 2020 roku - na liście tłumaczy przysięgłych, prowadzonej przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości (link: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html?Surname=Simms). Jestem również wpisana do brytyjskiego Rejestru Tłumaczy Ustnych dla Służb Publicznych (NRPSI) pod numerem: 14015.

Posiadam aktualne zaświadczenie o niekaralności (DBS).

  • Kamila Simms
  • Kamila Simms